Τρακτερογεννήτρια τριφασική 5,5 Kva 3000 στροφές

531.45 χωρίς ΦΠΑ - 659.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 5,5 Kva Ένταση: 7,9 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη

Τρακτερογεννήτρια τριφασική 7 Kva 3000 στροφές

547.58 χωρίς ΦΠΑ - 679.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 7 Kva Ένταση: 10,1 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη

Τρακτερογεννήτρια τριφασική 8,5 Kva 3000 στροφές

587.90 χωρίς ΦΠΑ - 729.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 8,5 Kva Ένταση: 12,3 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη

Τρακτερογεννήτρια τριφασική 10 Kva 3000 στροφές

604.84 χωρίς ΦΠΑ - 750.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 10 Kva Ένταση: 14,4 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη

Τρακτερογεννήτρια τριφασική 13,5 Kva 3000 στροφές

758.06 χωρίς ΦΠΑ - 940.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 13,5 Kva Ένταση: 19,4 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη

Τρακτερογεννήτρια τριφασική 16 Kva 3000 στροφές

798.39 χωρίς ΦΠΑ - 990.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 16 Kva Ένταση: 23 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη

Τρακτερογεννήτρια τριφασική 18 Kva 3000 στροφές

846.77 χωρίς ΦΠΑ - 1,050.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 18 Kva Ένταση: 25,9 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη

Τρακτερογεννήτρια τριφασική 27 Kva 3000 στροφές

1,088.71 χωρίς ΦΠΑ - 1,350.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 27 Kva Ένταση:39 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη ισχύς

Τρακτερογεννήτρια τριφασική 22 Kva 3000 στροφές

1,096.77 χωρίς ΦΠΑ - 1,360.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 22 Kva Ένταση: 31,8 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη

Τρακτερογεννήτρια τριφασική 31,5 Kva 3000 στροφές

1,225.81 χωρίς ΦΠΑ - 1,520.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 31,5 Kva Ένταση: 45,5 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη

Τρακτερογεννήτρια τριφασική 38 Kva 3000 στροφές

1,306.45 χωρίς ΦΠΑ - 1,620.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια τριφασική ΕΤ2  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 38 Kva Ένταση: 55 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Ελάχιστη