Τρακτερογεννήτρια μονοφασική 5 Kva 3000 rpm με βάση & πίνακα

798.39 χωρίς ΦΠΑ - 990.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια μονοφασική  Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 5 Kva Ένταση: 21 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Πίνακας: 2

Τρακτερογεννήτρια μονοφασική 6 Kva 3000 rpm με βάση & πίνακα

879.03 χωρίς ΦΠΑ - 1,090.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια μονοφασική Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 6 Kva Ένταση: 26,1 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Πίνακας: 2

Τρακτερογεννήτρια μονοφασική 10 Kva 3000 rpm με βάση & πίνακα

927.42 χωρίς ΦΠΑ - 1,150.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια μονοφασική Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 10 Kva Ένταση: 43,5 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Πίνακας: 1

Τρακτερογεννήτρια μονοφασική 7 Kva 3000 rpm με βάση & πίνακα

959.68 χωρίς ΦΠΑ - 1,190.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια μονοφασική Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 7 Kva Ένταση: 30,5 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Πίνακας: 2

Τρακτερογεννήτρια μονοφασική 12 Kva 3000 rpm με βάση & πίνακα

1,000.00 χωρίς ΦΠΑ - 1,240.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια μονοφασική Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 12 Kva Ένταση: 52,2 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Πίνακας: 1

Τρακτερογεννήτρια μονοφασική 8 Kva 3000 rpm με βάση & πίνακα

1,008.06 χωρίς ΦΠΑ - 1,250.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια μονοφασική Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 8 Kva Ένταση: 34,8 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Πίνακας: 2

Τρακτερογεννήτρια μονοφασική 13,5 Kva 3000 rpm με βάση & πίνακα

1,088.71 χωρίς ΦΠΑ - 1,350.00 με ΦΠΑ
Τρακτερογεννήτρια μονοφασική Ιταλίας 3000 στροφές με πολλαπλασιαστή Ισχύς: 13,5 Kva Ένταση: 58,7 Amp Απαιτούμενες στροφές στο Pto: 435 Πίνακας: 1