Η γκάμα ξεκινά από 6 έως και 500 KVA!
Βενζίνης ή Πετρελαίου,
ανοικτού ή κλειστού τύπου,
αργόστροφες (1500rpm) ή πολύστροφες (3000rpm),
χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας,
μονοφασικές (220volt) ή τριφασικές (380volt),
καλύπτουν κάθε σας απαιτητική ανάγκη και εφαρμογή !!!

Μονοφασικά (22)

Τριφασικά (20)