Εγγυήσεις

Σε συνεργασία με τις επίσημες Ελληνικές αντιπροσωπείες εργαλείων και μηχανημάτων που εμπορευόμαστε, προσφέρουμε και υποστηρίζουμε και τις αντίστοιχες εγγυήσεις αυτών.

Τα χρονικά περιθώρια ισχύς των εγγυήσεων ποικίλουν και ορίζονται ανάλογα τον κατασκευαστή.
Πληροφορίες για την διάρκεια ισχύς της εγγύησης των προϊόντων αναγράφονται σε κάθε προϊόν ξεχωριστά.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε μαζί σας αντίγραφο της αγοράς του προϊόντος και να βρίσκεται εντός των απαιτούμενων χρόνων εγγύησης του κατασκευαστή.

Η μεταφορά του εργαλείου σε ισχύ εγγύησης προς έλεγχο και επιστροφή από επισκευή βαρύνει τον αγοραστή του προϊόντος.

Η εταιρία μας δεν δεσμεύεται για τυχόν ακύρωση της ισχύς εγγύησης από τον αντιπρόσωπο σε προϊόν που παραβιάζει τους γενικούς όρους εγγύησης του κάθε κατασκευαστή.

Ενδεικτικές εξαιρέσεις και περιορισμοί στην Εγγύηση βασισμένα στην εμπειρία των αντιπροσώπων

H εγγύηση δεν αναφέρεται ή δεν καλύπτει τα παρακάτω:

 • Φυσιολογική φθορά
 • Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (π.χ. τσιμούχες, ιμάντες, ελαστικοί τροχοί, κλπ.).
 • Βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά.
 • Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση (π.χ. μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης).
 • Βλάβες που προκλήθηκαν από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, η αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη.
 • Χρήση όχι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων).
 • Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 • Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται από τον κατασκευαστή ή βλάβη που έχει προκύψει από επισκευή που πραγματοποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία των αντιπροσωπειών.
 • Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, κλπ.
 • Βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 • Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 • Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου χρήσης.
 • Βλάβη που προέρχεται από την χρησιμοποίηση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου.
 • Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.λ.π., καθώς και βλάβη που έχει προκύψει από επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κ.λ.π.