Η γκάμα ξεκινά από 6 έως και 500 KVA!
Βενζίνης ή Πετρελαίου,
ανοικτού ή κλειστού τύπου,
αργόστροφες (1500rpm) ή πολύστροφες (3000rpm),
χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας,
μονοφασικές (220volt) ή τριφασικές (380volt),
καλύπτουν κάθε σας απαιτητική ανάγκη και εφαρμογή !!!

Show sidebar

Η/Ζ βενζίνης 3000rpm (35)

Η/Ζ πετρελαίου 3000rpm (12)

Η/Ζ Κλειστού τύπου 1500rpm (41)

Η/Ζ Ανοιχτού Τύπου 1500rpm (16)

Η/Ζ Ανακατασκευής 1500rpm (6)

Τρακτερογεννήτριες (22)

Γεννήτριες Σκέτες (42)

Κινητήρες (18)