Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 25kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής,Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

7,016.13 χωρίς ΦΠΑ - 8,700.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 25kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-25KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 40kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

7,983.87 χωρίς ΦΠΑ - 9,900.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 40kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN   WIRMAN-40KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 70kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

9,274.19 χωρίς ΦΠΑ - 11,500.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 70kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-70KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 90kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

10,887.10 χωρίς ΦΠΑ - 13,500.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 90kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-90KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 125kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

13,629.03 χωρίς ΦΠΑ - 16,900.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 125kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-125KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 150kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

14,435.48 χωρίς ΦΠΑ - 17,900.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 150kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-150KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 180kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

15,241.94 χωρίς ΦΠΑ - 18,900.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 180kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-180KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 220kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

17,661.29 χωρίς ΦΠΑ - 21,900.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 220kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-220KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 250kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

19,758.06 χωρίς ΦΠΑ - 24,500.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 250kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-250KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 300kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής , Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

29,032.26 χωρίς ΦΠΑ - 36,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 300kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-300KVA