Γεννήτριες Η/Ζ όλων των τύπων.
Νο1 στο χώρο των γεννητριών με χιλιάδες παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα από το 1988!
Η γκάμα γεννητριών WIRMAN ξεκινά από 25 έως και 1500 kva Πετρελαίου, Κλειστού τύπου, αργόστροφες (1500rpm) με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής !

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 25kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής,Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

6,209.68 χωρίς ΦΠΑ - 7,700.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 25kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN Καινούργια Πετρελαιομηχανή Καινούργια Γεννήτρια 1500rpm με σούπερ ηχομόνωση αθόρυβη με τον αυτόματο

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 40kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

6,612.90 χωρίς ΦΠΑ - 8,200.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 40kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN Καινούργια Πετρελαιομηχανή Καινούργια Γεννήτρια 1500rpm με σούπερ ηχομόνωση αθόρυβη με τον αυτόματο

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 55kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

7,177.42 χωρίς ΦΠΑ - 8,900.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 55kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN Καινούργια Πετρελαιομηχανή Καινούργια Γεννήτρια 1500rpm με σούπερ ηχομόνωση αθόρυβη με τον αυτόματο

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 70kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

7,822.58 χωρίς ΦΠΑ - 9,700.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 70kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN Καινούργια Πετρελαιομηχανή Καινούργια Γεννήτρια 1500rpm με σούπερ ηχομόνωση αθόρυβη με τον αυτόματο

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 90kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

9,000.00 χωρίς ΦΠΑ - 11,160.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 90kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN Καινούργια Πετρελαιομηχανή Καινούργια Γεννήτρια 1500rpm με σούπερ ηχομόνωση αθόρυβη με τον αυτόματο

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 125kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

12,016.13 χωρίς ΦΠΑ - 14,900.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 125kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN Καινούργια Πετρελαιομηχανή Καινούργια Γεννήτρια 1500rpm με σούπερ ηχομόνωση αθόρυβη με τον αυτόματο

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 150kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

12,500.00 χωρίς ΦΠΑ - 15,500.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 150kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN Καινούργια Πετρελαιομηχανή Καινούργια Γεννήτρια 1500rpm με σούπερ ηχομόνωση αθόρυβη με τον αυτόματο

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 180kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

12,903.23 χωρίς ΦΠΑ - 16,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 180kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN Καινούργια Πετρελαιομηχανή Καινούργια Γεννήτρια 1500rpm με σούπερ ηχομόνωση αθόρυβη με τον αυτόματο

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 220kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

14,919.35 χωρίς ΦΠΑ - 18,500.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 220kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN Καινούργια Πετρελαιομηχανή Καινούργια Γεννήτρια 1500rpm με σούπερ ηχομόνωση αθόρυβη με τον αυτόματο

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 250kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

17,741.94 χωρίς ΦΠΑ - 22,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 250kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-250KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 300kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής , Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

25,000.00 χωρίς ΦΠΑ - 31,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 300kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-300KVA