Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 25kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής,Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

5,806.45 χωρίς ΦΠΑ - 7,200.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 25kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-25KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 40kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

6,451.61 χωρίς ΦΠΑ - 8,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 40kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN   WIRMAN-40KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 70kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

7,782.26 χωρίς ΦΠΑ - 9,650.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 70kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-70KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 90kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

8,870.97 χωρίς ΦΠΑ - 11,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 90kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-90KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 125kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

12,096.77 χωρίς ΦΠΑ - 15,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 125kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-125KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 150kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

12,903.23 χωρίς ΦΠΑ - 16,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 150kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-150KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 180kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

13,709.68 χωρίς ΦΠΑ - 17,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 180kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-180KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 220kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

16,129.03 χωρίς ΦΠΑ - 20,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 220kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-220KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 250kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής, Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

17,741.94 χωρίς ΦΠΑ - 22,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 250kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-250KVA

Γεννήτρια Κλειστού Τύπου 300kva Με τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής , Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN

23,387.10 χωρίς ΦΠΑ - 29,000.00 με ΦΠΑ
Η/Ζ Κλειστού Τύπου 300kva Υδρόψυκτο 1500 στροφές WIRMAN WIRMAN-300KVA